Kotły parowe

Kocioł parowy

Proponowane przez nas kotły parowe o wydajności 750,1000 i 1500 kg pary na godzinę mają konstrukcję trzyciągową z wewnętrzną tylną komorą nawrotną między I a II ciągiem spalin co wiadomo znacząco przyczynia się do wysokiej sprawności cieplnej naszych kotłów.

Standardowo wyposażenie:

  • palniki olejowe lub gazowe firmy Riello
  • szafa sterującą z firmy Elbro z Rumii
  • armaturę zaporową wg ustaleń / żądań Klienta

Schemat budowy kotła parowego

Kotły parowe w przemyśle spożywczym

Kocioł parowy stanowi rodzaj zamkniętego zbiornika, którego podstawową funkcją jest generowanie dużej ilości pary wodnej o bardzo wysokiej temperaturze oraz ciśnieniu wyższym niż to charakterystyczne dla naszej atmosfery. Wspomniana para wodna może być wykorzystywana w celach grzewczych, a ponadto dla turbin parowych stanowi optymalny czynnik termodynamiczny.

Atuty, którymi cechują się parowe kotły ciśnieniowe, doceniane są powszechnie w bardzo wielu gałęziach przemysłu w tym w szczególności w ramach instalacji dedykowanych sektorowi spożywczemu. Jako przykłady firm korzystających z tego rozwiązania wymienić można np. przetwórnie mięsne i warzywno-owocowe, producentów dziecięcej żywności, mleczarnie, piekarnie, zakłady utylizacji odpadów odzwierzęcych, fabryki paszy, a także browary. Produkcja kotłów parowych nierzadko odbywa się również w odpowiedzi na potrzeby rozmaitych przedsiębiorstw rolnych. Z pozostałych najpowszechniejszych zastosowań związanych z przemysłem spożywczym wymienić można ponadto pasteryzację czy tłoczenie oleju.

Kotły parowe w przemyśle lekkim

Specyficzna budowa kotła umożliwiająca efektywne wytwarzanie wysokiego ciśnienia oraz gorącej pary wodnej doceniana jest też w szeroko rozumianym przemyśle lekkim. Jeśli chodzi o zastosowania w ramach tego sektora rynku, które odnajdują kotły grzewcze Łódź jest doskonałym przykładem, tego jak wiele niejednolitych przedsiębiorstw może z nich korzystać. W tym miejscu warto bowiem zaznaczyć, że bez względu na gałąź gospodarki, użytkowane w obrębie poszczególnych instalacji parowe kotły przemysłowe zawsze posiadają bardzo zbliżone względem siebie ogólne przeznaczenie, którym co do zasady w każdym przypadku jest wytwarzanie dużej ilości pary wodnej o wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

Wracając jednak do samych zastosowań kotłów przemyśle lekkim, są nimi przede wszystkim: przedsiębiorstwa tekstylne takie jak suszarnie, farbiarnie oraz pozostałe zakłady zajmujące się obróbką tkanin, formowaniem rajstop czy wytwarzaniem materiałów dedykowanych produkcji innej odzieży. Czynnik termodynamiczny w postaci pary wodnej generowanej przez kocioł grzewczy znajduje również zastosowanie w firmach zajmujących się formowaniem opakowań, drukarstwem oraz papiernictwem. W instytucjach tego rodzaju jest on używany np. w klejarkach i w ramach urządzeń obecnych w suszarniach drukarskich.

Kotły parowe w budownictwie

Ze względu m.in. na to, że budowa kotła od naszej firmy uwzględnia szereg nowoczesnych rozwiązań, a także bazuje na pozyskiwaniu energii z gazu lub oleju napędowego, produkt ten cechuje się efektywnym i ekonomicznym działaniem. Ta cecha sprawia z kolei, że jest on chętnie wykorzystywany także przez przedstawicieli przemysłu budowlanego. Produkcja kotłów przeznaczonych wspomnianemu sektorowi rynku jest efektem zapotrzebowania generowanego przez bardzo różne przedsiębiorstwa, spośród których wyszczególnić można np. zakłady wytwarzające styropian czy też wygrzewające beton.

Na koniec warto jeszcze uzupełnić listę zastosowań opisywanego rozwiązania o farmaceutykę, gdzie przy użyciu instalacji bazujących na kotłach parowych – dzięki właściwościom zapewnianym przez wysoką temperaturę pary wodnej – formuje się np. pastylki.