Schładzacze odmulin

Schładzacze mieszające mają zadanie obniżyć temperaturę odmulin z procesów technologicznych tak aby można je odprowadzić do kanalizacji.

Standardowo połączone są bezpośrednio z atmosferą i nie podlegają pod UDT


Schemat schładzacza odmulin