Separator kropli pary

Separacja kondensatu z przepływającej pary wodnej (powietrza) odbywa się na zasadzie zmiany kierunku przepływu strumienia. Do tego celu wewnątrz separatora zastosowano poprzeczną przeszkodę o konstrukcji umożliwiającej usuwanie ciekłych frakcji niesionych przez parę. Odseparowany kondensat króćcem spustowym kierowany jest do rurociągu kondensatu poprzez zespół odwadniający (zawór kulowy, filtr, odwadniacz, zawór zwrotny, zawór kulowy).

Separatory kropli produkujemy zgodnie z wymaganiami technologicznymi kotłowni w oparciu o przepisy WUDT. Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji urządzenia zgodnie z żądaną normą.

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia separatora w:

  • izolację termiczną,
  • armaturę kontrolno- pomiarową,
  • zespół odwadniający.