Stacje przygotowania wody

Zbiornik ciśnieniowy

Stacje przygotowania wody wyposażane są – w zależności od wymagań technologicznych – we wszelkiego rodzaju urządzenia i armaturę niezbędną do funkcjonowania np. pompy, zbiorniki kondensatu, zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, zawory redukcyjne, odwadniacze, sondy poziomu wody, schładzacze odmulin, rozprężacze odsolin, instalację korekty chemicznej. Wszystko to zblokowane w jednej, funkcjonalnej i estetycznej konstrukcji.

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia stacji w:

  • izolację termiczną,
  • podesty obsługowe,
  • konstrukcje wsporcze.

Schemat budowy stacji przygotowania wody