Stacje przygotowania wody

Zasobniki pary

Zespoły ciśnieniowe – węzły cieplne