Rozprężacze odmulin i odsolin

Rozprężacze odsolin produkujemy zgodnie z wymaganiami technologicznymi kotłowni w oparciu o przepisy WUDT zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE

Rozprężacze zmniejszają straty ciepła występujące przy odprowadzaniu odsolin z kotła.
Kondensat z odsolin po rozprężeniu jest odprowadzany do schładzacza a następnie do kanalizacji natomiast ciepło parowania można powtórnie wykorzystać.

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia rozprężacza w:

  • izolację termiczną,
  • armaturę kontrolno
  • pomiarową

Schemat budowy rozprężacza odsolin